Naast het kerkgebouw bevindt zich op het Raadhuisplein ons Kerkelijk Centrum "De Samenkomst".
Dit gebouw is in 2020-2021 gerealiseerd en in maart 2021 in gebruik genomen.

Het kerkelijk centrum wordt enkel gebruikt kerkelijke activiteiten gehouden, (jeugd)vereningen, kinderopvang tijdens de eredinesten, zondagsschool, catechisaties, bijbelkringen. Verder kunnen gemeenteleden hier elke eerste maandagavond van de maand terecht voor het kopen van collectemunten. Tevens is de zaal voor enkel eigen leden beschikbaar voor condoleancce en eventueel rouwdienst.

De kerkvoogdij is eigenaar van het kerkelijk centrum en wordt beheerd door de beheerders echtpaar dhr. en mevr. de Jong - van Iperen.

Voor gebruik van "De Samenkomst" is door de kerkvoogdij een reglement opgesteld. Dit reglement kunt u HIER vinden.