Adres
Het bezoekadres van het kerkgebouw is Dorpsweg 10, 4245 KP, Leerbroek


Plattegrond kerkgebouw en parkeerplaars

De kerkdiensten
De kerkdiensten op zondag zijn gewoonlijk om 09:30 uur en 18:30 uur. Voor de exacte tijden verwijzen wij u naar het Preekrooster onder “Kerkdiensten”.

Collecten
Per dienst vinden er 2 collecten plaats. Deze collecten vinden plaats tijdens de dienst, tijdens de psalm die gezongen wordt voorafgaande aan de preek. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de 2e is voor de kerkvoogdij. Ook worden doelcollecten gehouden, dit is de 3e extra collecte. De doeleinden worden per dienst bekend gemaakt, zie hiervoor het collecterooster bij "Kerkdiensten".
 
Ringleiding
Voor slechthorenden is een ringleiding in het kerkgebouw aanwezig.

Invalidenlift
Er is een invalidenlift in de kerk aanwezig. Aan de achterzijde van het kerkgebouw (te bereiken via het kerkpad) bevindt zich de lift.
 
Kerktelefoon
Wie de dienst niet kan bijwonen, kan gebruik maken van de “kerktelefoon”. De uitzendingen vinden plaats via een radiofrequentie en internet.
Zie voor meer informatie aangaande de kerktelefoon bij de Diaconie. Bij "Kerkdiensten" vindt u de link naar de online diensten.

Crèche
Tijdens de morgendienst is er een creche voor de kleine kinderen. Deze is in het Kerkelijk Centrum "De Samenkomst", dit bevindt zich aan de overkant van het kerkgebouw.
 
Parkeren
Als kerk beschikken wij over een eigen parkeervoorziening, u kunt ook de auto parkeren op het Schakelplein achter het Dorpshuis "De Schakel".
 
Overige informatie
Mocht u naast bovenstaande informatie specifieke praktische info nodig hebben dan kunt u via het contactformulier, dat u vindt bij "Contact", contact opnemen met Kerkenraad/Kerkvoogdij