Naast al de andere verenigingen willen we ook graag onze mannenvereniging in uw belangstelling en voorbede aanbevelen. Misschien staat de mannenvereniging wat minder op de voorgrond. Vandaar dit stukje om het werk van de mannenvereniging wat meer onder de aandacht te brengen.

De mannenvereniging is ooit opgericht in 1937. In het oorlogsjaar 1944 is de vereniging tijdelijk opgeheven maar is daarna heropgericht in 1959. Sindsdien mocht het werk van de mannenvereniging ononderbroken zijn doorgang vinden en mag Gods Woord tot nu toe onderzocht worden. Een Bijbelse opdracht: ‘Onderzoek de Schriften…’
We geloven dat dit zeker voor deze en gene tot zegen geweest is.
De vergaderingen van de mannenvereniging vindt eens per twee of drie weken plaats op woensdagavond en sommige keren op maandagavond in de ‘Samenkomst’.
Dat er een aantal avonden op maandagavond vergaderd wordt heeft er mee te maken dat in die week ook de Bijbelkring op woensdagavond samenkomt. We willen graag iedereen de gelegenheid geven om ook de Bijbelkring te bezoeken.
Per avond, die om 19.45 uur begint en om 21.45 uur beëindigd wordt, zijn er gemiddeld 15, 16 leden aanwezig waaronder gelukkig ook een aantal jongere mannen. Er kunnen er natuurlijk nog meer bij! Dat geldt natuurlijk ook voor ouderen die nog geen lid zijn.

Graag nodigen we de mannen van onze gemeente uit om de mannenvereniging te bezoeken.
Denk niet dat de vereniging niet iets voor u is. Vaak is het zo dat onbekend onbemind maakt en blijkt bijeenkomen in verenigingsverband rondom een opengeslagen Bijbel aanleiding te geven tot diepgaande gesprekken waarbij we ons willen laten leiden door hetgeen vanuit het Woord tot ons komt. Het is tevens een goede stimulans om, ook in de voorbereiding al, structureel met het onderzoek van Gods Woord bezig te zijn.
De Heere schenke Zijn zegen ook in het komend seizoen.

Elke verenigingsavond wordt de Bijbel geopend en wordt door één van de leden een Bijbelgedeelte ingeleid. Dit is overigens geen verplichting! Na de pauze volgt dan de bespreking, meestal een open bespreking met de hele groep, waarin we samen nadenken over het behandelde Schriftgedeelte. Af en toe wordt de bespreking aan de hand van wat vragen in kleinere groepen gedaan.

Dit seizoen hopen we een gedeelte van het Johannesevangelie te behandelen.

D.V. woensdag 5 oktober is de eerste vergaderavond. We zien uit naar uw komst.