Middagen voor ouderen en alleenstaanden

Eén keer per maand wordt er met de ouderen en alleenstaanden uit de gemeente een bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomsten zullen geleid worden door de predikant. We hopen elkaar dit seizoen na lange tijd weer “in het echt” te ontmoeten. Ik zie er naar uit. We beginnen om 14.30 uur met een meditatie. Vervolgens wordt er een verhaal gelezen uit de kerkgeschiedenis.